Casino

ได้ล่อป้าโดยบังเอิญ

เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผม ผมชื่อแมน ขณะที่ผมอายุ 18 ปี ตอนนั้นเรียน ปวช. 3 ซึ่งเรียนเกี่ยวกับเกษตรกรรมซึ่งจะต้องมีฝึกงานเทอมสุดท้าย เกี่ยวกับวิชาที่เรียน โชดดีที่ผมมีญาติทำไร่ ทำสวนอยู่ ต่างจังหวัดพอดี ผมจึงไปฝึกงานที่นั้น ญาติผมคนนนี้ชื่อว่า ลุงศักดิ์ ซึ่งแกอายุ 55 ปีแล้วที่สำคัญแกโสดซึ่งเมียแกตายไปแล้ว และด้วยความที่ลุกศักดิ์เป็นหน้าตาดี
ก็มักมีสาวแก่แม่หม้ายในหมู่บ้านมายุ่ง เกี่ยวกับแกบ่อยมาก

Leave a Reply