Casino

ให้คนตาบอดควยใหญ่เย็ดเมีย

เรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริง ซึ่งผมอย่ากจะระบายกับคนอื่นก็ไม่กล้าผมจึงขอเราให้เพื่อนได้ฝังเพราะมันไม่มีใครรู้ว่าผมเป็นใคร เรื่องมันเกิดขึ้นหลังจากผมกับภรรยาได้แต่งงานกันได้ 5 ปีผมกับภรรยาเป็นลูกคนจีนผิวขาวทำให้เหมือนเป็นพี่น้องกันมากกว่าจะเป็นสามี ภรรยากัน เราได้ไปเช่าแฟลตดินแดงอยู่ได้ 1 ปีเพราะใกล้ที่ทำงาน โดยคนที่แฟลตคิดว่าเราเป็นพี่น้องกันเพราะตอนทำสัญญาเช่าเราบอกว่าเป็นพี่ น้องเพื่อ สะดวกในการทำสัญญา ในระหว่างนั้นได้ไปปลูกบ้านที่บางนากำลังก่อสร้างอยู่ยังไม่เสร็จ พอดีข้างห้องที่เราเช่าอยู่มีคนตาบอดอาศัยอยู่หนึ่งคนเป็นคนหน้าตาดี ดูสะอาด อายุดูจะแก่กว่าเราไม่เกิน 2 ปี ผมและภรรยาเห็นแกอยู่คนเดียวก็สงสัยแกช่วยเหลือตัวเองอย่างไร ก็คุยกับพี่เขา พี่เขาก็เราให้ฝังพี่เขาบอกว่าตาบอดมาตั้งแต่เกิดอยู่กับ พ่อบุญธรรมที่เป็นทหาร พอพ่อบุญธรรมเสียตอนที่ผมอายุได้ 28 ปี ผมก็ได้รับ บำนานตกทอดให้เลี้ยงชีพจนตลอดชีวิต และมีรายได้จากการสอนเด็กตาบอดที่โรงเรียนคนพิการด้วย ส่วนความเป็นอยู่ในบ้านผมทำเองหมดเพราะชิน

Leave a Reply