Casino

เย็ดหลานสาวคนสนิท

ความสนิทสนม ความใกล้ชิด ความเห็นอกเห็นใจ ตลอดจนบรรยากาศที่อำนวยให้ ทำให้คนเราลืมตัวได้อย่างแน่นอนครับ ผมกล้าพูดอย่างนี้ เพราะมันเกิดขึ้นกับตัวผมและหลานสาวมาแล้ว ฟังดูมันอาจจะแสลงศิลธรรมและจริยธรรมไปสักหน่อยแต่ขอให้นึกถึงความจริงของชีวิตเถอะครับว่าไม่มีใครจะหลีกหนีพ้นหรอกถ้ายังมีเลือดเนื้อและอารณ์ข้อสำคัญก็คือสิ่งแวดล้อมเป็นใจด้วย

Leave a Reply