Casino

ลักหลับผ่าไฟแดงน้องเมีย

เรื่องเสียวของผมเป็นเรื่องจริงที่เพิ่งจะเกิดขึ้นไม่นานมานี้ ผมเป็นข้าราชการที่พอมีฐานะอยู่ในระดับปานกลาง แต่งงานแล้วกับภรรยาของผม ซึ่งเธอเป็นคนต่างจังหวัด เราได้ช่วยกันทำมาหากิน จนสามารถซื้อบ้านได้ตามหมู่บ้านชานเมืองหลังหนึ่ง จนกระทั่งคุณพ่อตาไว้วางใจ ส่งน้องภรรยาของผมเข้ามาเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ โดยมาพักอยู่กับครอบครัวผมที่บ้านของผม กิจวัตรประจำวันก็เหมือนเดิมทุกวัน เช้าทุกคนออกจากบ้านไปทำงาน น้องเมียไปเรียนหนังสือ ซึ่งมักจะออกจากบ้านไม่ค่อยจะตรงเวลา แล้วแต่ตารางเรียนของเธอ น้องเมียผมมีโรคประจำตัวอยู่อย่างหนึ่ง ซึ่งครอบครัว เธอเป็นกันทั้งบ้าน นั่นก็หมายรวมถึงภรรยาของผมด้วย โรคที่ว่านั่นก็ไม่ใช่โรคร้ายแรงอะไร เป็นโรคของการปวดท้องเวลา มีประจำเดือนมาในแต่ละเดือน ครอบครัวของผมเลยต้องมียาแก้ปวดท้องชนิดนี้ รวมไปถึงยานอนหลับอย่างแรง ที่เวลากิน เข้าไปแล้ว จะสามารถหลับได้แม้ในเวลาปวดท้องประจำเดือนก็ตามไว้ประจำบ้าน

Leave a Reply