Casino

ประสบกามกับพี่สาว

เรื่องของผมคงไม่น่าจะคล้ายกับใคร ถึงเล่าไม่เก่ง เล่าไม่มัน แต่ก็อยากจะเล่า ชื่อของพวกเราน่ะ อย่าไปรู้เลย เพราะไม่ใช่ความสำคัญของเรื่อง

Leave a Reply